RESOURCES

BAZELE SOCIO-FUNDAMENTALE ale abordării lui MALEK BENNABI față de CIVILIZAȚIE

Author: Badrane Benlahcene

BAZELE SOCIO-FUNDAMENTALE ale abordării lui MALEK BENNABI față de CIVILIZAȚIE

IIIT Books-in-Brief Series 
IIIT Books-In-Brief Series reprezintă o colecție veritabilă a publi-
cațiilor cheie ale Institutului, scrise într-o formă condesată pen-
tru a oferi cititorilor înțelesul de bază al conținutului principal al 
originalului. Scrise într-o formă scurtă, ușor de citit, într-un 
format mic, aceste rezumate oferă o perspectivă de ansamblu, 
scrisă cu atenție, a unei publicații mult mai mari și speră să sti-
muleze cititorii să exploreze originalul. 
Bazele socio-intelectuale ale abordării lui Malek Bennabi față 
de civilizație a fost publicată în forma sa completă în 2011. De 
când a apărut prima dată eseul lui Samuel Huntington despre 
„Ciocnirea civilizațiilor”, îngrijorarea față de civilizație și conflict 
au fost introduse în dezbatere la nivel mondial. Malek Bennabi 
(1905 – 1973), un gânditor Algerian eminent și un intelectual 
musulman deosebit, s-a concentrat în mod deosebit pe dezvă-
luirea cauzelor declinului islamic și succesului civilizației și cul-
turii occidentale. 
Problema cheie pe care el a teoretizat-o nu se află în Coran sau 
în credința islamică, ci chiar în musulmani. Autorul investighea-
ză abordarea lui Bennabi față de civilizație și principiile funda-
mentale extrase, folosind metodologia meta-teoretizării. Pro-
cedând astfel, el aduce o lumină suplimentară, poate asupra 
unuia dintre cele mai intrigante elemente ale teoriei lui 
Bennabi, și anume că civilizația este guvernată de factori socio-
intelectuali și interni-externi și că o ecuație poate fi generate de 
civilizație însăși. Această ecuație om + pământ + timp = civiliza-
ție, și din care religia, conform lui Bennabi, formează catalizato-
rul important, este explicată și semnificația sa este evaluată în 


 

termenii inversării declinului islamic. Ceea ce este clar în mod 
aparent este că pentru Bennabi, Omul reprezintă forța centrală 
din orice proces civilizator și fără el celelalte două elemente nu 
au valoare. 
Cu privire la rezultate, convingerea infailibilă a lui Bennabi că 
dacă musulmanii nu își vor schimba condiția lor spirituală, ei nu 
pot face nicio schimbare importantă, cu efect de lungă durată 
în societate este reflectată în versetul coranic: „Dumnezeu nu 
schimbă nimic la un popor până ce acesta nu-şi schimbă ce are 
în suflet.” (13:11)