RESOURCES

APOSTAZIA ÎN ISLAM ANALIZA ISTORICĂ şi SCRIPTURALĂ

Author: Taha Jabir Al-Alwani

APOSTAZIA ÎN ISLAM ANALIZA ISTORICĂ şi SCRIPTURALĂ

Seria IIIT Cărți-pe-scurt este o colecție valoroasă de publicații-cheie
a Institutului, scrisă sub formă condensată, concepută pentru a
oferi cititorilor o înțelegere de bază a conținutului principal al originalului.

Care este pedeapsa legală pentru apostazie (al-riddah), dacă este cazul,
și cum se corelează aceasta cu cerința de toleranță religioasă stipulată
în versetul 2:256 din Coran: „Nu există constrângere în credință”?

Este un lucru cert faptul că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!), niciodată, în întreaga sa viață, nu a condamnat la moarte un
apostat (un om care a renunțat la credința pe care o acceptase). Totuși,
subiectul despre apostazie rămâne unul dintre cele mai controversate
subiecte care a afectat lumea musulmană de-a lungul secolelor și conti-
nuă să fie și în ziua de azi sursa unei acoperiri media dăunătoare și ostile
în care jurisprudența islamică este acuzată de ignoranță și încălcare
flagrantă a drepturilor omului și a libertății de exprimare.

Curmarea vieții unei persoane fără a avea o cauză justă este echivalentă,
conform Coranului, cu uciderea întregii omeniri. De aceea, este vital, ca
atât în interesul compasiunii și al justiției, cât și a libertății de credință,
acest subiect să fie clarificat o dată pentru totdeauna.