RESOURCES

Татари Волині Історія, культура, контакти

Author: Mykhaylo Yakubovych, Kralyuk P.M., Shchepansky V.V.

Татари Волині Історія, культура, контакти

Монографія розглядає історичні, суспільні та культурні 
зв’язки Волині й мусульманського світу. На основі джерел, части-
на з яких уперше вводиться в науковий обіг, розглянуто свідчен-
ня арабських мандрівників, істориків та географів про історичну 
Волинь, а також суміжні регіони Західної України. Простежено 
історію татарської присутності на Волині в період від часів Вели-
кого Князівства Литовського до 30-их років минулого століття. 
Книга рекомендується усім, хто цікавиться історією крим-
ських татар та ісламу на Волині.