RESOURCES

ІСЛАМОЗНАВСТВО Навчальний посібник

Author: Said Ismagilov, Mykhaylo Yakubovych

ІСЛАМОЗНАВСТВО Навчальний посібник

       Презентоване видання – один із перших в Україні навчальних 
посібників, орієнтованих на викладання курсу «Ісламознавство». 
У запропонованій до уваги читача праці автори намагалися 
розкрити найбільш актуальні питання вивчення ісламу, зверта-
ючись до першоджерел: Корану, Суни, свідчень релігійних ав-
торитетів. Особливу увагу приділено й важливим аспектам іслам-
ського віровчення, які дають можливість зрозуміти й процеси, що 
відбуваються в сучасному ісламі – питання ціннісних орієнтирів, 
релігії та політики, буття ісламу в Європі. Окремо розглядають-
ся й аспекти розвитку ісламу на українських землях. У додатках 
вміщено матеріали, які сприятимуть кращому розумінню ісла-
мознавчих тем.
      Для викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться науковим вив-
ченням ісламу.