RESOURCES

ІСЛАМ В УКРАЇНІ історія і сучасність

Author: Mykhaylo Yakubovych

ІСЛАМ В УКРАЇНІ історія і сучасність

Презентована монографія – одна з перших в українській науці розвідок, присвячена 
висвітленню історичної долі ісламу й мусульман на українських землях. На основі 
широкої джерельної бази, в тому числі рукописів та інших матеріалів показано, що іслам 
увійшов в український релігійний простір уже в ранньому середньовіччі. Розкрито 
чимало цікафих фактів з життя мусульманських громад в Україні, проаналізовано 
відродження ісламу в часи Незалежності. Для широкого кола читачів.