RESOURCES

ІСЛАМ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ: традиція поміркованості

Author: Mykhaylo Yakubovych, Said Ismagilov

ІСЛАМ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ: традиція поміркованості

Книга розповідає про особливості ісламської доктрини поміркованості (аль-ва-
сатийя), спираючись передусім на ранньомусульманські тлумачення Корану й Сун-
ни, а також праці середньовічних і сучасних авторів. Особливу увагу приділено до-
слідженню спадщини ісламських учених зі Східної Європи (Ісмаїл Гаспринський, 
Мухаммад Асад, Алія Ізетбегович та ін.), а також тому унікальному досвіду, якого 
мусульмани регіону набули за багато століть співіснування з представниками інших 
релігій.