RESOURCES

МОСТИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В БАЛКАНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ

Author: Teymur Atayev, Solomiya Vivchar

МОСТИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В БАЛКАНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ

Поле єднання цих прекрасних майстрів слова співавтори книги 
«Мости взаєморозуміння в балканських літературах» Соломія Вівчар 
(Україна) і Теймур Атаєв (Азербайджан) бачать у їх бажанні продемон-
струвати, наскільки люди між собою схожі, незалежно від національ-
ності і віросповідання. Адже такі поняття, як щастя, любов, щирість, 
дружба практично у всіх світових мовах мають однакове значення. 
Однак чи не заважаємо ми самі собі на шляху назустріч один одному? 
Чи не правлять іноді нами штампи, стереотипи або свідома дезінфор-
мація з різних сторін? Саме ці та схожі моменти намагаються розгля-
нути Т. Атаєв і С. Вівчар, аналізуючи художні твори письменників з 
південно-східної Європи. А різниця у віросповіданні і національне ко-
ріння зовсім не заважають їм підходити до цієї теми з однакових по-
зицій. Напевно, тому в назві їхньої спільної праці фігурує визначення 
«міст». Йдеться і про ідею, яку вклав знаменитий Іво Андрич у це по-
няття, і про шлях до загального взаєморозуміння.