RESOURCES

КУРАНДЫН ДҮЙНӨ ТААНЫМЫ: Маданий өзгөрүүлөргө көпүрө

Author: Abdul Hamid AbuSulayman

КУРАНДЫН ДҮЙНӨ ТААНЫМЫ: Маданий өзгөрүүлөргө көпүрө

    Бул китеп мусулман дүйнөсүнүн начарлап кетүү себептерин иликтөөгө жана бүгүнкү күндө мусулмандардын алдында турган эң негизги маселелердин бири - исламдын бир кездеги улуу өнүгүүсүнүн туу чокусуна, “алтын дооруна” кайра кайтып баруу жолдорун табууга багытталган. Автор мусулман коомчулугунун гүлдөп, өсүшүнө шарт түзүп, мүмкүндүк берген, негиздери тажрыйбада дагы деле колдонулуп келе жаткан Курандын дүйнө таануусун калыбына келтирүү чечимин сунуштайт. Бүгүнкү күндө Куран дүйнө таануусу аркылуу ислам өздүгүнүн кайрадан жандануусу мусулман дүйнөсүнүн ар тараптуу өнүгүүсүнө, келечекте ден-соолугу чың жана жашоо-шарты өнүккөн үммөттөрдүн жыргалчылыгына зарыл шарттардан болуп саналат.
    Бул дүйнө тааным дени сак адамзаттын өнүгүүсү үчүн көбүрөөк күч-кубатты, оң энергияны жана жаратмандыкты камсыздай алат. Убакыттын өтүшү менен мусулман коомчулугунун дүйнөлүк көз карашын жана анын баскычтарын тереңирээк, алдын-ала карап чыгуу менен китеп мусулман маданиятынын алгачкы жылдарындагы өнүгүүсүнүн эң негизги себептерин аныктоого аракет жасайт. Ошол эле учурда, кийинки кылымдарда мусулман коомчулугуна терс таасирин тийгизген исламды бурмалоонун маанилүү аспектилерин ачып берет жана натыйжада пайда болгон маселелерди кароо чечимдерин сунуштайт. 
    Ислам элдеринин Батышка суктанышына жана жашоонун бардык тармактарында Батыштын адаттарына ылайык келишине карабастан, алардын  кайталоосу үстүртөн эле орун алган. Ал эми коомдору артта калууга жана кайдыгерликке кабылышкан. Мусулмандар бирдиктүү иш-аракет жана өзгөрүүлөр үчүн чыныгы маанини, максатты жана милдеттенмелерди камтыган дүйнө таанымын калыптандырмайынча, алардын абалы эч өзгөрбөгөн бойдон калмакчы.
    Өзгөрүүлөргө умтулган ойчулдар жана демилгечилер Куран дүйнө таанымынын предмети менен таанышып, балдарды тарбиялоо, билим берүү  жана кесиптик даярдоодо мусулман коомчулугунун уул-кыздарынын ойлорунда, жүрөктөрүндө калтыруу менен аны татыктуу үйрөтүп, жемиштүү иш-аракеттерди алып баруу аркылуу тыгыз кызматташтыкта болот деп үмүттөнөбүз.