RESOURCES

ПОСТНОРМАЛДЫК МЕЗГИЛДЕР ОКУУСУ

Author: Ziauddin Sardar

ПОСТНОРМАЛДЫК МЕЗГИЛДЕР ОКУУСУ

    Ислам Ойлору Эл аралык Институтунун (IIIT) «Кыскача сунушталган китептер» сериясы.
    Бул Ислам Ойлору Эл аралык Институтунун (IIIT) «Кыскача сунушталган китептер» сериясы баалуу жыйнагы болуп саналат. Институттун кыска түрдө жазылган башкы басылмалары окурмандарга түп нусканын негизги мазмуну жөнүндө жалпы түшүнүк берүү үчүн иштелип чыккан. Окуу үчүн убакытты үнөмдөгөн кыска, ыңгайлуу түзүлүштө чыгып, чоң эмгектин кеңири, кылдат жазылган обзорлорун сунуш кылабыз. Бул окурмандарды түп нусканы андан ары изилдөөгө түрткү болот деп үмүттөнөбүз. 
    Биз тез ылдамдаган өзгөрүүлөрдүн доорунда жашап жатабыз. Жаңы тренддер, технологиялар жана кризистер бат пайда болуп, көнүмүш коомдук жана саясий ландшафттарды оңдоп-түзөп жатат. Терең тарыхый тамыры орнотулган, баркталып-аздектелип келген идеалдар бир сааттын ичинде омкорулуп кулап кетиши мүмкүн. Салттык эмес, адаттан тыш түшүнүктөр жана окуялар жок жерден пайда болуп, көбөйүп, үстөмдүккө айланып кетиши ыктымал. Акыркы бир нече жыл Европа менен АКШ да популизмдин, ультра оңчулдардын пайда болушунун, брексит (Великобританиянын Европалык Биримдиктен чыгышы), Европалык Биримдиктеги жаракалар, Муздак Согуштун кайра жаралышы менен коштолгон кибер согуштарга күбө болду. Кытай үстөмдүк кылып келе жаткан жаңы, зор державага айланды. Эбола жана Зик вирусу деген пандемия жаралды. Климаттын өзгөрүлүшү экстремалдуу аба-ырайына алып келди. Шоопурсуз автомобилдер чыкты. «Жалган кабарлар». «Альнернативдик фактылар». «Пост-Чындык». Баарын бузган жана талкалаган «Жардыргыч технологиялар». Баары өзгөрүлүп жаткандай, эчтемеге ишенүүгө болбой калды. Биз нормалдуу деп эсептегендин баары көз алдыбызда эрип жоголуп баратат. Постнормалдык мезгилдер теориясы белгисиздик башкы тема, түркөйлүк коомчулуктун башкы мүнөздөмөсү болгон тез өзгөрүлмө дүйнөнү караштырып, түшүнүүгө аракет кылат. Постнормалдык Мезгилдеги 
    Окуу – биздин доордун карама-каршы, татаал, башаламан мүнөзү жөнүндө эмгектердин алгачкы жыйнагы. Ал постнормалдык мезгилдин булактарын, теориясын жана ыкмаларын камтып турат; жана климаттын өзгөрүлүшү, башкаруу, Жакынкы Чыгыш, дин жана илим, постнормалдык мезгилдердин перспективасы өңдүү көптөгөн маселелерди изилдейт. Өткөөл мезгилибиздин кээ бир башкы жергиликтүү жана глобалдык көйгөйлөрүн салыштыруу жолу аркылуу Окуу биздин турбуленттик келечегибизде багыт тапканга жол көрсөтөт.