RESOURCES

Books-in-Brief: Підхід до дисципліни міжнародних відносин: конкуруючі парадигми та контрастні епістеми (Ukrainian)

Author: Nadia Mostafa

Books-in-Brief: Підхід до дисципліни міжнародних відносин: конкуруючі парадигми та контрастні епістеми (Ukrainian)

    Серія MІІД «Книги у скороченому викладенні» є цінним 
зібранням ключових публікацій інституту, написаних у стислій 
формі, щоб дати читачеві уявлення про суть основного змісту 
оригіналу. 

     Підхід до дисципліни міжнародних відносин намагається 
представити ісламську парадигму міжнародних відносин, вивчаючи 
та критикуючи зв'язок знання та влади сучасного та історичного 
дискурсу у міжнародних відносинах. У праці досліджується історич-
ний розвиток домінуючих парадигм, властивих дисципліні МВ, з по-
гляду європоцентризму та заходу, і ставиться під сумнів їх ефектив-
ність щодо соціально-економічних та релігійних реалій та контексту 
мусульманського світу. Термінології та концепції розробляються як 
невід'ємні аспекти ісламської цивілізаційної парадигми міжнарод-
них відносин, вихідні положення якої сягають корінням в основні 
джерела Корану і Сунни. Створюючи ісламську цивілізаційну пара-
дигму міжнародних відносин, спираючись на результат чотирьох 
десятиліть викладання та досліджень у Каїрському університеті, 
автор водночас кидає виклик тому місцю, яке іслам загалом займає у 
світських парадигмах, що домінують нині в теорії міжнародних 
відносин. Також автор досліджує типи дослідницьких питань та ана-
лізів, які необхідно вирішити, щоб ісламська цивілізаційна пара-
дигма мала життєздатне майбутнє.