RESOURCES

Books-in-Brief: Ісламська перспектива духовності та віри в освіті (Ukrainian)

Author: Zahra Al Zeera

Books-in-Brief: Ісламська перспектива духовності та віри в освіті (Ukrainian)

   Серія MІІД «Книги у скороченому викладенні» є цінним 
зібранням ключових публікацій інституту, написаних у стислій 
формі, щоб дати читачеві уявлення про суть основного змісту 
оригіналу. 

   Критично розглядаючи західний, світський підхід до формальної 
освіти, автор заперечує цінність системи освіти, зосередженої 
виключно на інтелектуальних і фізичних аспектах розвитку людини. 
Методологічну мету та структуру цього підходу порівнюють з 
ісламом, який, як зазначає Аль-Зіра, надає значення духовним і 
релігійним чинникам, а також науковим, із загальною метою фор-
мування цілісної та святої людини, яка замість того, щоб чинити опір 
парадоксам життя, використовує їхній взаємозв'язок як засіб осо-
бистого та суспільного розвитку. Одним із цікавих чинників, розгля-
нутих у ширших рамках дослідження, є царина жіночої духовності – 
елемент, що, на думку автора, вкрай недостатньо представлений у 
поширеній ісламській літературі.