RESOURCES

Books-in-Brief: Мусульманські суспільства у постнормальні часи: прогнозування тенденцій, нових проблем і сценаріїв (Ukrainian)

Author: Ziauddin Sardar, Scott Jordan

Books-in-Brief: Мусульманські суспільства у постнормальні часи: прогнозування тенденцій, нових проблем і сценаріїв (Ukrainian)

    Серія MІІД «Книги у скороченому викладенні» є цінним 
зібранням ключових публікацій інституту, написаних у стислій 
формі, щоб дати читачеві уявлення про суть основного змісту 
оригіналу. 

   Яким буде мусульманське суспільство завтра? Світ дедалі більше змінюється 
і його важко встежити. Це робить ситуацію значно гіршою та проблемнішою 
для тих, хто вже маргіналізований, особливо мусульманському суспільству. 
Нормальність більше неспроможна гарантувати обіцянку завтрашньої 
визначеності. Ми живемо в постнормальні часи. У цій бурі невігластва та 
невпевненості мусульманське суспільство може втратити найбільше.

   Але це не доля. У культивуванні нового типу грамотності – грамотності 
майбутнього – криється надія. Мусульманські суспільства в постнормальні 
часи пропонують альтернативу, в якій ми можемо врятувати і деколонізу-
вати наше майбутнє. Сардар, Серра та Джордан використовують відкритий 
та множинний підхід до майбутнього, розкриваючи справжні можливості, 
які лежать перед нами. Через детальний аналіз сучасних тенденцій відкри-
вається шлях до руйнації. За допомогою виявлення та вивчення проблем, 
що виникають, діяльність через варіанти може сприяти позитивним змінам. 
І екстраполюючи ці ідеї на сценарії, автори прокладають нам шлях до того, 
щоб орієнтуватися у нашому власному майбутньому. Їхнє дослідження спо-
нукає читача думати про майбутнє по-новому, перевизначаючи монолітне 
майбутнє як три майбутніх завтрашнього дня (Розширене сьогодення, Зна-
йоме майбутнє і Неосягнуте майбутнє), постійно пильно стежачи за Чорни-
ми лебедями, Чорними слонами та славетними Чорними Медузами, які 
можуть перервати шлях попереду.