RESOURCES

Books-in-Brief Series: ANTROPOMORFICZNE wyobrażenia Boga Pojęcie Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Przedstawianie Nieprzedstawialnego

Author: Zulfiqar Ali Shah

Books-in-Brief Series: ANTROPOMORFICZNE wyobrażenia Boga Pojęcie Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Przedstawianie Nieprzedstawialnego